Wednesday, October 5, 2022
Home Tags Potato corn toast

Tag: Potato corn toast

पोटैटो कॉर्न टोस्ट – Potato corn toast recipe

पोटैटो कॉर्न टोस्ट  - Potato corn toast recipeसामग्री आटा ब्रेड -6 स्लाइस उबले स्वीट कॉर्न  -1 कप उबला आलू -2  बारीक कटा हरी  मिर्च -1  बड़ा  चम्मच बारीक कटा प्याज़- 1  बड़ा (बारीक...